Navigatie

Adressen

 • Bezoekadres
  Noothoven van Goorstraat 11e Gouda
 • Postadres
  Postbus 109, 2800 AC Gouda
 • Informatie & Reserveringen
 • 0182-587053
  (AutiTravel)
 • info@autitravel.nl
 • Kamer van Koophandel
  41149019
 • BTW-nummerNL
  61.73.305.B01

Brancheverenigingen en organisaties

AutiTravel is een handelsnaam van Stichting Het Buitenhof en is aangesloten bij de volgende brancheverenigingen en organisaties:

ANVR Reisvoorwaarden

  

Stichting Het Buitenhof (KvK 41149019) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of deel B: Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik op ANVR reisvoorwaarden voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B:-Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR informatie.  

 

Calamiteitenfonds

 

Stichting Het Buitenhof (KvK 41149019) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: 

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Klik hier voor alle informatie over de garantieregeling. http://www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling.

 

Nederlandse Branchevereniging voor Aangepaste Vakanties

 

De NBAV heeft als doel om voor reizigers met een functiebeperking het aanbod van vakanties en aangepaste accommodaties inzichtelijk te maken. Daarnaast zet de NBAV zich in voor deze reizigers om hun belangen te behartigen in het kader van integratie en emancipatie. De kwaliteit van de aangesloten organisaties wordt getoetst aan de keurmerkcriteria die de NBAV heeft opgesteld. Stichting Het Buitenhof is natuurlijk ook lid van de NBAV. 

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden

 

Stichting Het Buitenhof (KvK 41149019) is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.Meer informatie over de SGR: http://www.sgr.nl/garantieregeling

 

Better Holidays 

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.  Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. 
Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

 

Bestrijding kindersekstoerisme 

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl. 

 
 

© Buitenhof Algemene voorwaarden