Klachten

Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om onze reizen tot volle tevredenheid uit te voeren. Indien je tijdens de reis een onvolkomenheid constateert, meldt de klacht dan direct bij jouw begeleider, zodat men tijdig of direct een oplossing kan bieden. Als de klacht door de begeleider niet naar tevredenheid wordt opgelost, verzoeken wij je direct contact op te nemen met ons noodnummer. Wij staan 24 uur per dag voor je klaar! Mocht de klacht noch door onze begeleider noch middels ons noodnummer naar wens zijn opgelost, dien je samen met de begeleider een officieel klachtenformulier in te vullen, welke je binnen één maand na terugkomst van jouw vakantie kunt indienen. Een klacht die niet tijdig wordt ingediend, kan niet in behandeling worden genomen, zie artikel 12, lid 8 van de ANVR Reisvoorwaarden.