Reis- en Annuleringsverzekering

Reisverzekering

De reisverzekering (pakket “ Comfort” inclusief geld en cheques tot € 500,- per persoon) is bij al onze reizen inbegrepen in de reissom, omdat in praktijk blijkt dat er tijdens de vakantie zaken kunnen gebeuren waar wij en de thuissituatie (ouders en/of verzorgers) geen rekening mee hebben kunnen houden. Denk hierbij aan erge last van heimwee, een onverwachte gebeurtenis waardoor het gedrag totaal verandert en de reiziger niet meer in een groep functioneert. Op zo’n moment moeten wij besluiten de reiziger naar huis te halen. Dit zijn slechts twee voorbeelden waarbij wij zonder problemen een beroep kunnen doen op de a.s.r. Indien de thuissituatie geen helpende hand kan bieden zorgt de a.s.r. ervoor dat de reiziger op kosten van de verzekeraar naar huis gaat en dat er eventueel begeleiding geregeld wordt. Normaal gesproken valt dit niet onder een reisverzekering en moeten de reigers dit zelf betalen. Zo zijn er nog meer afspraken gemaakt met de a.s.r. die afwijken van andere reisverzekeringen. Daarnaast is het voor onze begeleiding van belang om te weten dat iemand gegarandeerd en goed verzekerd is. Bekijk het dekkingsoverzicht hier.

Mocht je zelf een reisverzekering hebben afgesloten is het mogelijk om van onze reisverzekering af te zien. Het is alleen maar mogelijk aan een reis deel te nemen indien je een reisverzekering hebt afgesloten, daarom vragen we je een afstandsverklaring te tekenen. Zo geef je aan dat je geen gebruik wilt maken van onze reisverzekering en geef je jouw polisnummer en naam van de verzekering aan ons door. Vanzelfsprekend zullen wij de kosten van de reisverzekering niet in rekening gebracht worden op jouw factuur.

Allrisk annuleringsverzekering

De Allrisk annuleringsverzekering is niet bij de reissom inbegrepen. De kosten voor deze verzekering staan per reis aangegeven, zowel op de website als in onze brochure. Wanneer je een annuleringsverzekering wilt afsluiten kun je dit aangeven op het aanmeldingsformulier. Wij adviseren je dringend om deze verzekering af te sluiten. Immers, annuleren of afbreken van een reis brengt kosten met zich mee. Bij a.s.r. ben je (deels) verzekerd als je jouw reis wilt annuleren of vervroegd wilt afbreken om een aantoonbare reden die voor jou persoonlijk belangrijk is. Deze reden moet buiten jouw schuld, onverwacht en onvoorzien zijn.

Er zijn een aantal situaties waarbij geldt dat jouw annuleringskosten (óf niet genoten reisdagen in het geval dat je jouw vakantie voortijdig moet afbreken) 100% vergoed worden. Daarnaast zijn er situaties waarbij 75% van de kosten wordt vergoed.
 

Wanneer krijg je 100% van de annuleringskosten vergoed? In geval van bijvoorbeeld:

 • een ernstige ziekte, verwonding of overlijden van de reiziger of zijn/haar familie 1e en 2e graad of huisgenoot
 • overlijden van een familielid 3e graad
 • zwangerschap die blijkt na boeking, waarbij dit gevolgen heeft voor de reis(bestemming)
 • een medische ingreep van de reiziger, zijn/haar huisgenoot of inwonend kind
 • een onverwachte toewijzing van een huurwoning binnen 30 dagen voor vertrek
 • werkeloosheid buiten de schuld van de reiziger na boeking
 • het ontbinding van een huwelijk
 • verlies van jouw reisdocumenten op de dag van vertrek én na politieaangifte
 • het afbreken van de reis door ziekte of ziekenhuisopname

Wanneer krijg je 75% van de annuleringskosten vergoed? In geval van bijvoorbeeld:

 • Corona: voor vertrek annuleren met als reden dat het gezondheidsrisico voor mensen met een beperking tóch te groot wordt geacht om te reizen (geldt alleen in geval van groen en gele reisgebieden)
 • Corona: een reis mag je vroegtijdig afbreken als gevolg van een Corona-besmetting van medereiziger, op advies van GGD: kans op besmetting, gezondheidsrisico te groot
 • Het uitgaan van een verkering
 • De situatie dat jouw PB-er ziek is en je daar verdrietig om bent
 • Een onverwachte verhuizing na boekingsdatum, waarna je tijd wilt besteden in jouw nieuwe woning 
 • Angst voor terrorisme, na boeking en voor vertrek is een aanslag geweest in land van bestemming
 • Angst voor terrorisme, na boeking en voor vertrek is een aanslag geweest, maar niet in het land van bestemming
 • Angst omdat er ergens in de wereld een vliegtuig is neergestort en je niet meer durft te vliegen
 • Het afbreken van een reis, omdat je heimwee hebt of onhandelbaar gedrag vertoont
  Voor meer informatie over de Allrisk annuleringsverzekering, kijk hier