Missie en Visie

Missie & Visie Stichting Het Buitenhof
Stichting Het Buitenhof is opgericht vanuit de idealistische doelstelling kwalitatief hoogstaande reizen te organiseren voor mensen met een beperking waarbij integratie in het reguliere toerisme voorop staat. Stichting Het Buitenhof biedt, dankzij haar vele vrijwilligers, onder verschillende labels en voor verschillende doelgroepen reizen aan naar bestemmingen verspreid over de gehele wereld die op een professionele wijze georganiseerd worden en inspelen op de individuele behoeftes van onze reizigers. Wij zijn specialist en marktleider op het gebied van het aanbod van vakanties voor mensen met een beperking. Vanuit deze doelstelling is gekozen voor een Stichting als rechtsvorm, waarbij de Stichting geen winstoogmerk nastreeft en volledig onafhankelijk van subsidies opereert. AutiTravel streeft als onderdeel van Stichting Het Buitenhof ook geen winstoogmerk na.

Ons motto: Iedereen heeft recht op onbeperkt vakantieplezier!


Missie AutiTravel

Het aanbieden van een leuke vakantie aan jongeren en volwassenen met autisme, waarbij onze begeleiders speciale aandacht hebben voor structuur en duidelijkheid. Onze begeleiders leven zich in in de gedachtewereld van de deelnemers met autisme en bieden een gevoel van veiligheid en een mate van voorspelbaarheid. Hierdoor kunnen de deelnemers gedurende de vakantieweek zichzelf zijn.

Tegelijkertijd biedt AutiTravel ouders/verzorgers van de deelnemers met autisme respijtzorg: het biedt de mogelijkheid de zorgtaken voor hun kind even helemaal aan een ander over te laten, waardoor een moment van rust ontstaat, men kan opladen en aandacht gegeven kan worden aan de broertjes/ zusjes.

Visie AutiTravel
AutiTravel biedt, dankzij haar vrijwilligers, vakanties aan die op een professionele wijze georganiseerd worden en inspelen op individuele behoeftes van onze deelnemers.


Werken vanuit kernwaarden
De medewerkers èn vrijwilligers van AutiTravel staan voor de volgende kernwaarden:

Inlevingvermogen
Wij verplaatsen ons zo goed mogelijk in onze reizigers; vanaf het contact tussen onze reserverings-medewerkers met de klant (reizigers, ouders/ verzorgers) tot en met de uiteindelijke uitvoering van de reis door onze vrijwilligers, staan alle handelingen in het teken van het doel onze reiziger een onvergetelijke vakantie te bieden. Tijdens de vakantie gaan wij niet uit van de beperkingen van de deelnemer, maar we gaan vooral uit van wat een deelnemer wél kan. Wij hebben aandacht voor het leren omgaan met beperkingen. Niet alleen voor de reiziger zelf, ook voor de naaste omgeving van de reiziger. Correcte bejegening is een groot goed. Onze medewerkers bouwen doorgaans een intensieve band op met onze reizigers, wat tot uiting komt in een grote trouwe groep reizigers.


Professioneel

Ondanks het feit dat AutiTravel onderdeel is van een Stichting en haar bestaansrecht dankt aan de inzet van honderden vrijwilligers, stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit van onze producten en diensten en daar handelen wij ook naar. We hebben in ruim 40 jaar veel ervaring opgedaan en kennis opgebouwd door trainingen en opleidingen om specifieke kennis van zowel vrijwilligers als medewerkers op kantoor te ontwikkelen. Professionaliteit hangt immers nauw samen met de kwaliteit van de organisatie als geheel. Deze kennis en ervaring vertaalt zich in een hoog aantal trouwe reizigers en positieve beoordelingen.


Betrouwbaar

Wij zijn een betrouwbare partner. Onze deelnemers kunnen de zorg voor de organisatie van hun vakantie met een gerust hart aan ons overlaten. Sinds 1976 hebben wij kennis opgebouwd en ervaring verkregen op gebied van de vakantiemogelijkheden voor en behoeftes van onze deelnemers. Betrouwbaar zijn komt o.a. tot uiting in het nakomen van gemaakte afspraken, in het zorgvuldig omgaan met de privacy van onze reiziger en het bieden van ondersteuning daar waar wordt gevraagd.


Trots

Wij zijn trots op onze organisatie, onze deelnemers en op ons aanbod van vakantiereizen. Het plezier wat dit onze deelnemers geeft, dáár doen wij het voor! Onze deelnemers en vrijwilligers zijn trots om met onze stichting op vakantie te gaan. Een trouwe groep, zowel reizigers als vrijwilligers, die jaarlijks de weg naar AutiTravel weet te vinden.


Betrokken

Te allen tijde luisteren wij naar de wensen en behoeften van onze deelnemers zodat wij ervoor kunnen zorgen dat hun vakantie naar (meer dan) tevredenheid verloopt. Het geven van optimale persoonlijke aandacht is daarbij een essentieel onderdeel. Het bieden van onbeperkt vakantieplezier staat voor ons centraal! Onze medewerkers zijn gemotiveerde mensen die van hun vak houden en weten dat zij alleen door samenwerking de visie en missie van AutiTravel kunnen realiseren.