Navigatie

Adressen

 • Bezoekadres
  Noothoven van Goorstraat 11e Gouda
 • Postadres
  Postbus 109, 2800 AC Gouda
 • Informatie & Reserveringen
 • 0182-587053
  (AutiTravel)
 • info@autitravel.nl
 • Kamer van Koophandel
  41149019
 • BTW-nummerNL
  61.73.305.B01

ZIN en vakantie

Wanneer je een indicatie hebt en gebruik maakt van Zorg In Natura (ZIN), kun je dit gebruiken voor de betaling van een gedeelte van je vakantie. Dit geldt bijvoorbeeld voor bewoners van een woonvorm of gebruikers van thuiszorg. In overleg met je huidige zorgaanbieder wordt gekeken welk deel van de indicatie ingezet kan worden. Dit is onder andere afhankelijk van de indicatie die je hebt, het aantal uren dat je geïndiceerd bent en of je 24-uurs zorg ontvangt. Wanneer je zorgaanbieder administratiekosten rekent voor het omzetten van de indicatie, zijn deze voor je eigen rekening.


Soort indicatie
Om ZIN in te zetten voor de betaling van je vakantie, moet je zijn ingedeeld in een ZorgZwaartePakket (ZZP). Of je moet een indicatie hebben voor één of meerdere van de volgende functies: Begeleiding Groep, Begeleiding Individueel, Persoonlijke Verzorging of Tijdelijk Verblijf.

Samenwerking
Om ZIN in te kunnen zetten voor de betaling van de vakantie zijn er twee mogelijkheden:

 • Stichting Het Buitenhof/AutiTravel sluit een samenwerkingsovereenkomst met je huidige zorgaanbieder (bijv de woonvorm). Het Buitenhof wordt dan onderaannemer van je zorgaanbieder;
 • Komt er geen overeenkomst tussen Stichting Het Buitenhof/AutiTravel en je huidige zorgaanbieder tot stand, dan kan bij het zorgkantoor ZIN voor een week omgezet worden in een PGB. Het PGB kan dan worden ingezet voor de betaling van de vakantie; 
 •  

  Wat moet je doen om je vakantie vanuit ZIN te kunnen betalen?
  Wanneer je ZIN voor de betaling van je vakantie wilt inzetten, moet je de volgende stappen volgen:

 • Vraag of je zorgaanbieder met Stichting Het Buitenhof/AutiTravel een samenwerkingsovereenkomst wil sluiten;
 • Wil je zorgaanbieder samenwerken, geef dan op het boekingsformulier aan dat je ZIN wilt inzetten voor de betaling van je vakantie.
 • Neem vervolgens contact op met AutiTravel. Graag ontvangen wij de gegevens van de contactpersoon die heeft aangegeven een overeenkomst te willen sluiten;
 • Wil je zorgaanbieder niet samenwerken? Geef ons dan toch een naam van een contactpersoon door, dan nemen wij namens jou nogmaals contact op.
 • Stuur je aanmeldingsformulier en boekingsformulier met een kopie van je indicatiebesluit naar AutiTravel;
 • Na ontvangst van alle formulieren, nemen wij contact op met de zorgaanbieder om de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst te bespreken;
 • Wij maken een overeenkomst die getekend wordt door de zorgaanbieder en Stichting Het Buitenhof/AutiTravel. Zodra dat gebeurd is, ontvangt de deelnemer een offerte waarop precies te zien is wie welk deel betaalt.
 • Je ontvangt nu een factuur, een kopie van het contract en een boekingsbevestiging. Je zorgaanbieder ontvangt ook een kopie van het contract en een factuur voor het andere deel. Het deel dat je zelf betaalt is de eerste termijn van de vakantieprijs en moet in één keer betaald worden, de bijdrage vanuit ZIN vormt de tweede termijn.

 • Gedeelte van de vakantieprijs vanuit ZIN
  Welk deel van de vakantieprijs vanuit ZIN betaald kan worden is afhankelijk van de vakantie die je kiest, de indicatie die je hebt, het aantal uren dat je geïndiceerd bent en je zorgaanbieder. Je zorgaanbieder ontvangt van een zorgkantoor een bedrag voor de zorg die hij jou levert. (Een deel van) dit bedrag kan, in de tijd dat je op vakantie bent, worden overdragen aan Stichting Het Buitenhof/AutiTravel. Stichting Het Buitenhof/AutiTravel brengt dit dan in mindering op jouw reissom. Wanneer je zorgaanbieder administratiekosten rekent voor het tijdelijk overdragen van de indicatie, zijn deze voor je eigen rekening.

  © Buitenhof Algemene voorwaarden