Navigatie

Adressen

 • Bezoekadres
  Noothoven van Goorstraat 11e Gouda
 • Postadres
  Postbus 109, 2800 AC Gouda
 • Informatie & Reserveringen
 • 0182-587053
  (AutiTravel)
 • info@autitravel.nl
 • Kamer van Koophandel
  41149019
 • BTW-nummerNL
  61.73.305.B01

Betaling vakanties

Betaling vakanties

Vakanties voor mensen met een beperking kosten vaak meer dan vakanties voor mensen zonder een beperking. Dit heeft o.a. te maken met de begeleiding die noodzakelijk is om een vakantie veilig en vertrouwd te kunnen organiseren. Ondanks het feit dat wij werken met vrijwilligers die niet worden betaald voor hun tijd en enthousiaste inzet, worden wel kosten gemaakt. Denk maar eens aan het werven en trainen van deze vrijwilligers. Maar ook het feit dat  hun onkosten voor vervoer en verblijf tijdens de vakanties en activiteiten betaald dienen te worden. Daarnaast wordt veel tijd besteed aan het reserveringsproces: we willen zeker zijn dat je de juiste begeleiding en zorg ontvangt die je nodig hebt. Ondanks het feit dat we veelal te maken hebben met groepsactiviteiten, willen we maatwerk leveren zodat de geboekte vakantie of dagtocht ook echt bij jouw wensen en behoeften aansluit.

 

Veel van onze deelnemers hebben een WMO- of WLZ-indicatie. Stichting Het Buitenhof heeft een WTZi-beschikking: hiermee mogen wij begeleiding leveren voor de indicaties die afgegeven zijn vanuit de WMO of WLZ.

 

De vakanties van AutiTravel (als onderdeel van Stichting Het Buitenhof) kunnen op de volgende manieren betaald worden:

 1. Vanuit eigen middelen

 2. Vanuit PGB

 3. Vanuit Zorg In Natura (ZIN)

 4. Vanuit fondsen

 

Het PGB is een budget dat je toegekend krijgt om zelf je zorgverleners in te huren voor de zorg die je nodig hebt.

ZIN, Zorg in Natura,  wil zeggen dat een zorginstelling zorg aan je verleent en de administratie regelt. Bij ZIN is de instelling altijd een door de gemeente/ zorgkantoor/ zorgverzekeraar/ gecontracteerde zorgverlener/ zorginstelling.

 

Betalen vanuit Zorg in Natura

Wanneer je zorg en begeleiding ontvangt van een zorgverlener middels Zorg In Natura, kunnen wij op jouw verzoek contact opnemen met je zorgverlener om de zorg en begeleiding over te nemen gedurende jouw vakantie. Wij sluiten vervolgens een raamovereenkomst in samenspraak met jouw zorgverlener af. Hier lees je er meer over. Zorginstelling die hier meer over willen weten, klikken hier.  

 

Betalen vanuit PGB

Kosten die je niet vanuit PGB kunt betalen zijn: activiteiten, reserveringskosten, Calamiteitenfonds (vakanties naar het buitenland) en de reis- en/of annuleringsverzekering. Alle overige activiteiten zijn onder te  verdelen in:

 1. Begeleiding Groep (BG)

 2. Persoonlijke Verzorging (PV)

 3. Kort Verblijf (KV)

 

Gemiddelde tarieven Begeleiding

 

Begeleiding

ZIN

PGB

Prijs per dagdeel AutiTravel

In overleg met zorginstelling

37,50

Per etmaal worden maximaal 3 dagdelen ingezet.

 

Werkwijze

Indien je (een deel) wilt betalen met PGB, dien je een

 1. Zorgovereenkomst in te vullen: we hebben alvast enkele gegevens voor jou ingevuld. Vul zelf onderdeel 1, 2, 4, 5, 7, 8 en 10 van de zorgovereenkomst in en stuur deze naar AutiTravel op.

 2. Zorgbeschrijving: dit is nieuw! Ook hier hebben we al enkele gegevens ingevuld. Zelf vul je jouw naam- en adresgegevens en onderdeel 2 in. Stuur deze dan ook ondertekend naar AutiTravel toe.

 

Je kunt hier het volgende downloaden:

1. Voorwoord bij zorgovereenkomst.

2.  Zorgovereenkomst AutiTravel

3. Zorgbeschrijving AutiTravel

4. Invulinstructie Zorgovereenkomst met een zorginstelling AT

 

Voor beide formulieren (zorgovereenkomst en zorgbeschrijving) geldt dat AutiTravel/Stichting Het Buitenhof na ontvangst de formulieren ook ondertekent en de originelen per post aan je terugstuurt. Je dient er zelf voor zorgen dat je deze formulieren voorafgaand aan jouw vakantie aan het zorgkantoor of de SVB toestuurt, zodat zij de betaling vanuit PGB kunnen goedkeuren.

 

Belangrijk: Na de reservering van jouw vakantie ontvang je een boekingsbevestiging/ factuur en informatie over de aanbetaling en restantbetaling:
1) De aanbetaling dien je binnen 14 dagen te voldoen. 
2) De restantbetaling dient uiterlijk 6 weken voor het begin van jouw vakantie te worden voldaan.

 

Direct na afloop van de vakantie ontvang je van AutiTravel/Het Buitenhof een factuur die doorgestuurd kan worden aan de SVB. Deze factuur voldoet aan de eisen van de zorgkantoren/SVB. Na betaling door de SVB aan AutiTravel/Het Buitenhof, storten wij het bedrag dat de SVB heeft betaald direct terug op jouw rekening.

 

Het komt er dus op neer dat je de totale reissom in eerste instantie zelf betaalt (je bent hiervoor verantwoordelijk) en achteraf vergoed krijgt.

 

Betalen vanuit fondsen

Nederland kent diverse fondsen voor (financiële) hulp aan particulieren. Dien je aanvraag rechtstreeks in bij het betreffende fonds voordat je jouw vakantie boekt. Let wel: aanvragen nemen veelal veel tijd in beslag. Informeer daarom tijdig via websites van het fonds waarvan je gebruik wilt maken. Zoals:

 

© Buitenhof Algemene voorwaarden