Navigatie

Adressen

 • Bezoekadres
  Noothoven van Goorstraat 11e Gouda
 • Postadres
  Postbus 109, 2800 AC Gouda
 • Informatie & Reserveringen
 • 0182-587053
  (AutiTravel)
 • info@autitravel.nl
 • Kamer van Koophandel
  41149019
 • BTW-nummerNL
  61.73.305.B01

Boekingsinformatie

Een AutiTravel vakantie is een bijzondere vakantie voor bijzondere mensen. Daarom hanteren wij een aantal eigen huisregels.

 

1. Voorwaarden voor deelname aan een AutiTravel vakantie

 

1a Deelname

In een aantal gevallen is het noodzakelijk dat de deelnemer toestemming heeft van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger (ouders of begeleiders). De deelnemer machtigt AutiTravel automatisch om zo nodig informatie in te winnen bij derden (begeleiders, etc.)

 

1b Uitsluitingen

Indien daar aanleiding toe is behoudt AutiTravel zich het recht voor deelnemers niet te laten vertrekken of vervroegd naar huis te doen afreizen. Redenen kunnen zijn:

 • herhaald voorkomen van niet corrigeerbaar gedrag of psychoses, of onaangepast gedrag waardoor vakantieplezier van andere deelnemers vermindert of verdwijnt;
 • gedrag waardoor contacten met politie en justitie onvermijdelijk zijn;
 • onvolledige informatie op het Aanmeldingsformulier over gezondheid, beperking en medische begeleiding;
 • niet hebben voldaan van de financiële verplichtingen behorend bij de geboekte reis;
 • niet beschikken over de juiste grensdocumenten

Wanneer AutiTravel genoodzaakt is een deelnemer voortijdig naar huis te sturen, is zij ook genoodzaakt extra gemaakte kosten voor vervoer en begeleiding naar huis, aan de deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger door te belasten.

 

1c Herroepingsrecht

Wij attenderen je erop dat je bij boeking een definitieve overeenkomst aangaat. Je hebt na boeking geen herroepingsrecht.

 

1d Reiskeuze

De deelnemer (of zijn ouders/begeleiders) is verplicht bij de reiskeuze een goede afweging te maken of de reis wel past bij het lichamelijk, verstandelijk en/of psychisch vermogen van de deelnemer. Als daar bij AutiTravel gerede twijfel over bestaat, behoudt zij zich het recht voor om in overleg met de deelnemer en ouders/begeleiders de reiskeuze te wijzigen of de deelnemer niet toe te laten op een reis.

 

2. Aanmeldingsprocedure


2a Boeking

Een reis kan uitsluitend geboekt worden door het insturen (of invullen op onze website) van het officiële aanmeldingsformulier van AutiTravel. Er kan telefonisch of per mail een voorlopige boeking (optie)gemaakt worden. Pas na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt bekeken of de boeking bevestigd kan worden, afhankelijk van beschikbaarheid en geschiktheid van de reis. Indien aan beide voorwaarden is voldaan, wordt de aanmelding (of optie) omgezet in een definitieve boeking.Let op: Het kan voorkomen dat de coördinator van de vakantie naar aanleiding van de vragenlijst nog vragen heeft over de deelnemer. In dat geval neemt de coördinator contact op met de (ouders/verzorgers van de) deelnemer om een afspraak voor een huisbezoek te maken. Indien de coördinator naar aanleiding van de aanvullende informatie twijfels heeft over de deelname van de desbetreffende deelnemer aan de vakantie, dan wordt dit met AutiTravel en (ouders/verzorgers van) de deelnemer besproken. Gaat AutiTravel naar aanleiding hiervan over tot het annuleren van de vakantie voor de betreffende deelnemer, dan komen de kosten daarvan voor rekening van AutiTravel. Daarnaast zal de deelnemer natuurlijk een bericht met argumentatie voor de annulering door AutiTravel ontvangen. Overigens willen wij u erop wijzen dat dit slechts in enkele uitzonderlijke gevallen voorkomt.

 

2b Bevestiging en Betaling

Binnen 2 weken na de definitieve boeking ontvangt de deelnemer het volgende:

 • Schriftelijke bevestiging cq. factuur van de reservering
 • Na ontvangst van de factuur dient een aanbetaling te worden gedaan: 15% van de reissom + reserveringskosten + eventuele annuleringsverzekering. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging door AutiTravel te zijn ontvangen;
 • Het restantbedrag dient uiterlijk 6 weken vóór vertrek door AutiTravel ontvangen te zijn.

 

2c Wet Toelating zorginstelling (WtZi)

Onze stichting is een erkende zorginstelling op grond van de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waardoor deelnemers in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding. Voor meer informatie m.b.t. betalen vanuit o.a. het persoonsgebonden budget (PGB) verwijzen wij u naar betaling vakanties op deze website. 

 

2d Reisdocumenten

Voor de vakanties geldt dat een paspoort of Europese identiteitskaart volstaat. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor geldige reisdocumenten.

 

2e Reisbescheiden

De deelnemer ontvangt via de mail een maand voor vertrek het "laatste vragen formulier”. Hier kan hij/zij de meest actuele informatie op vermelden welke voor een goede begeleiding van belang zijn. Circa 10 dagen voor vertrek ontvangt de deelnemer: reisbescheiden, deelnemerslijst/ aankomst- en vertrektijden(verschilt per reis), pakadvieslijst, verblijfsadressen en telefoonnummers.

 

3. Verzekeringen

3a Reis-, Bagage- en ongevallenverzekering

In de prijs van de vakanties is deze verzekering inbegrepen.Wij hebben speciale afspraken met Europeesche Verzekeringen gemaakt, die aansluiten op onze bijzondere doelgroep.

 

3b Annuleringsverzekering

De deelnemer kan bij boeking aangeven of hij een annuleringsverzekering wenst af te sluiten. Het annuleren van een reis kan alleen schriftelijk en ter attentie van AutiTravel. (Een vakantie kan NIET via de coördinator van de betreffende vakantie geannuleerd worden). Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging wordt de reis geannuleerd. De kosten die wij hiervoor in rekening brengen zijn conform de ANVR reisvoorwaarden. Dit betekent dus voor de deelnemers dat er kosten verbonden zijn aan de annulering. 

 

4. Reserveringskosten

Wij berekenen per boeking € 20,00 reserveringskosten.

 

5. Dossier

AutiTravel maakt gebruik van een boekingssysteem waarin wij de contactgegevens van onze deelnemers bijhouden. Tevens houden wij in dit systeem bij welke vakanties een deelnemer geboekt heeft en hoe deze vakanties verlopen zijn. De coördinator van de vakantie koppelt na afloop van de vakantie aan u en AutiTravel terug hoe de vakantie verlopen is. Deze informatie gebruikt AutiTravel om de deelnemer in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn en een goed advies te kunnen geven ten aanzien van onze vakanties. Door bij ons een vakantie te boeken, stemt de deelnemer ermee in dat wij dit dossier bijhouden.

 

6. Begeleiding

Per vakantie staat aangegeven welke begeleiding een deelnemer kan verwachten. De begeleiding varieert van 1 op 1 à 2 tot 1 begeleider op 3 deelnemers. Afhankelijk van het aantal deelnemers en het niveau van de deelnemers zal het aantal begeleiders bepaald worden.Daarnaast is per vakantie 1 coördinator aanwezig.Voorafgaand aan de vakantie zal de coördinator indien nodig contact met (de thuissituatie van) de deelnemer hebben.De vrijwilligers die de vakanties begeleiden, zijn allen enthousiaste vrijwilligers die vaak door hun opleiding,werk of ervaring in de privésituatie goed bekend zijn met autisme. Daarnaast hanteren wij een uitgebreid selectie- en screeningsbeleid van vrijwilligers.Alle begeleiders dienen een Verklaring Omtrent Gedrag in te leveren. Tevens ontvangen de vrijwilligers verschillende trainingen.

 

7. Definitieve doorgang

Per reis wordt een minimaal en maximaal aantal deelnemers vermeld. Indien minder deelnemers hebben geboekt dan dat wordt vermeld, behouden wij ons het recht voor om de reis te annuleren en de deelnemers een alternatief aan te bieden. Indien dit het geval is ontvangt de deelnemers hierover uiterlijk 21 dagen voor vertrek bericht.

 

8. Kwaliteitsbeheer

Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om onze reizen tot volle tevredenheid uit te voeren. Indien de deelnemers tijdens de reis een onvolkomenheid constateert,meldt hij zijn klacht direct bij de begeleiding, zodat men tijdig of direct een oplossing kan bieden. Als de klacht door de begeleider niet naar tevredenheid wordt opgelost, verzoeken wij de deelnemers direct contact op te nemen met ons noodnummer. Wij staan 24 uur per dag voor onze deelnemers klaar! Mocht de klacht noch door onze begeleider noch middels ons noodnummer naar wens zijn opgelost, dient de deelnemer samen met de begeleider een officieel klachtenformulier in te vullen, welke binnen één maand na terugkomst van de vakantie ingediend kan worden.Een klacht die niet tijdig wordt ingediend, kan niet in behandeling worden genomen, zie artikel 12, lid 8 van de ANVR reisvoorwaarden


Wat je nog meer moet weten

Diëten

Diëten kunnen bij AutiTravel opgegeven worden. Hier zal op de plaats van bestemming zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden.Wij kunnen het dieet echter niet garanderen.Eventuele meerkosten voor het aangevraagde dieet worden aan je doorberekend.

 

1-persoonskamer

Een deelnemer heeft alleen recht op een 1-persoonskamer indien hij/zij deze boekt en de toeslag hiervoor betaalt. In alle andere gevallen deelt hij/zij een kamer met één of meer reiziger(s).

 

Twee- of meerpersoonskamer

Het kan voorkomen dat een deelnemer, samen met een medereiziger, slaapt in een lits-jumeaux. Dit is één bed met aparte matrassen en dekens, maar wel in één ombouw.

 

Reissom

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen zoals deze bij de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie en onder voorbehoud van kennelijke fouten en vergissingen.

 

INBEGREPEN in de reissom bij alle reizen:

 • Alle overnachtingen en maaltijden 
 • Alle gezamenlijke consumpties 
 • Vervoer van de opstapplaats naar de bestemming v.v. (in het geval van vakantie naar het buitenland)
 • Kosten voor Reisbegeleiding
 • Excursiegeld voor uitstapjes en activiteiten
 • Reis-, bagage- en ongevallenverzekering“Comfort” van Europeesche Verzekeringen

 

NIET INBEGREPEN in de reissom:

 • Persoonlijke uitgaven
 • Extra consumpties en uitstapjes
 • Reserveringskosten
 • Annuleringsverzekering
 • Bijdrage Calamiteitenfonds​

 

Vervoerskosten

De brandstofprijzen zijn de laatste jaren sterk in beweging. De prijzen in deze brochure zijn gebaseerd op de situatie per 15 november ​2016. Door de schommeling in deze brandstofprijzen is AutiTravel genoodzaakt enig voorbehoud te maken voor de in deze brochure vermelde prijzen.Indien brandstofprijzen in de loop van 2016 excessief gaan stijgen zien wij ons genoodzaakt het prijsverschil aan je door te belasten conform ANVR Reisvoorwaarden artikel 3.

 

Wijzigingskosten.

Het kan voorkomen dat je een wijziging wilt aan brengen in je reservering, bijvoorbeeld van opstapplaats, vertrekdatum of naam. In deze gevallen berekenen wij € 27,00 administratiekosten, naast de eventuele kosten die worden berekend conform ANVR-reisvoorwaarden of in rekening worden gebracht door onze leverancier. 

 

Annuleren

Het annuleren van een vakantie kan alleen schriftelijk. Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging wordt de vakantie geannuleerd conform de ANVR Reisvoorwaarden en worden onderstaande standaard annuleringskosten, naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en kosten voor reeds afgesloten annuleringsverzekering, in rekening gebracht. Op sommige vakanties gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Indien dit het geval is, worden deze afwijkende voorwaarden bevestigd op de factuur die naar de deelnemer wordt toegestuurd.

 

Standaard annuleringskosten

 • Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
 • Bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

 

 

AutiTravel is een handelsnaam van Stichting Het Buitenhof en is aangesloten bij een aantal brancheverenigingen en organisaties. Op alle vakanties van AutiTravel zijn de voorwaarden van deze brancheverenigingen en organisaties van toepassing. Klik hiervoor op  Brancheverenigingen en organisaties

 


 

© Buitenhof Algemene voorwaarden