Wat bieden we jou?

  • Veel plezier met leuke reizigers én andere enthousiaste vrijwilligers.
  • Vergoeding van de reis, reiskosten en verzekering.
  • Trainingsdag met collega-begeleiders en begeleiding tijdens de reis door een ervaren coördinator.
  • Hulp bij aanvragen van buitengewoon verlof. Sommige werkgevers vergoeden een deel van de vrije tijd die hun werknemers in vrijwilligerswerk steken.
  • Een leuke maandelijkse vrijwilligersnieuwsbrief, een besloten vrijwilligerssite en een vrijwilligers Facebookpagina om je reiservaring te delen. 

Interesse om reisbegeleider te worden? Bekijk dan of je voldoet aan de criteria welke je kunt vinden onder het kopje 'wat verwachten we van jou?'. Dit is belangrijk zodat wij onze reizigers én ook alle vrijwilligers samen een goede vakantie kunnen bieden.